Bonus kartları

Siz 50 manatdan çox etdiyiniz alış-verişə görə bonus kartı tələb etmək hüququna maliksiniz. Bonuslar sonradan istənilən malların (ofis kağızı və qovluqlardan başqa) ödənişi üçün istifadə edilə bilər. Sizin bonus kartınıza 5 manat yükləniləcək və bununla siz növbəti alış-verişi ödəyə bilərsiniz. 

Misal üçün, siz 100-manatlıq oyuncaq aldız. Sizin bonus kartınıza 5 manat yüklənir, və növbəti alış-veriş zamanı məbləğin 50%-nı bonus kartı ilə ödəmək olar.